Likvidace a odvoz odpadu

likvidace odpaduNabízíme likvidaci a odvoz:

  • Stavební sutě
  • Zeminy
  • Skla
  • Směsného odpadu
  • Starých oken