Nákladní autodoprava, kontejnery

Kontejnerová autodoprava Brno 1 - 15 t

(kontejnery 3 - 20 m3, valníkový kontejner 4 - 6 m + kontejner s plachtou)

 • Odvoz a likvidace odpadu
 • Přistavení a pronájem kontejnerů na stavební suť, zeminu a směsný odpad
 • Odvoz odpadu na skládku
 • Odvoz a dovoz zeminy
 • Možnost naložení stavebního odpadu vlastní mechanizací
 • Dovoz písku, štěrku, betonu a recyklátů
 • Přeprava stavebních strojů

Kontejnerová doprava Bednář Přeprava stavebních strojů Brno Autodoprava Brno

 Valníková doprava s hydraulickou rukou

 • Dovoz stavebního materiálu
 • Dovoz řeziva, vazeb
 • Dovoz lešení
 • Přeprava palet

kontejnery odvoz preprava stavebnich pisky sterky